Your message was sent successfully

Музеи & Галерии

Природни забележителности

team-member-img
1.2 км от хотела

Археологически музей

Експозицията представя в хронологичен ред историята на града от неговото възникване през VI в. пр. Хр. до освобождението му от румънското владичество през 1940 г. Експозицията включва колекции от археологически находки.

гр. Балчик, 9600, ул. „Димитър Желев” № 2тел: 0879 998 940

Работно време за посетители:
понеделник – събота 09.00 – 12.00;  13.00 – 17.00
Вход за лица от 7 до 18 год., студенти и пенсионери – 1.00 лв.;
Вход за лица над 18 год. – 5 лв.
Беседа – 5.00 лв. (тематична), 2.00 лв. (обща)

team-member-img
1.2 км от хотела

Етнографски музей

Къщата се намира в непосредствена близост до сградата на Исторически музей. Помещава се в реставриран възрожденски дом от 60-те години на ХІХ в., притежание на балчишки търговец, житар. В нея намират място както експонати, свързани с бита и поминъка на балчиклии, така също автентични предмети, оръдия на труда, облекла и накити, характерни за местното население на този край.

гр. Балчик, 9600, ул. „Димитър Желев”, Тел.: 0579/7 21 77

team-member-img
2.2 км от хотела

Художествена Галерия

Художествената галерия в Балчик се помещава в реконструираната бивша гимназия на града. Общата й експозиционна площ е 800 кв.м. в която са разположени зали за временни и гостуващи изложби, за чуждестранно изкуство, постоянната музейна експозиция. Интерес представлява групата на 11-те румънски художници, рисували Балчик по време на окупацията на Южна Добруджа.

Работно време: пн-сб 09:00–12:00, 13:00–16:00

Балчик, ул. Отец Паисий 4,  Мобилен: 087 999 89 46, Тел.: 0579/7 21 77

team-member-img
2.3 км от хотела

Взаимно Училище

Възрожденският комплекс е един от най-посещаваните музейни обекти в града. Той включва действащия храм “Св. Николай”, построен през 1865–1866 г., и пълна възстановка на старото взаимно училище, съществувало на това място от средата на ХІХ до първата половина на ХХ век, в което могат да се видят учебна стая, уредба на стая на учител и експозицията „Балчик през Възраждането”.

Адрес: гр. Балчик, ул. “Възраждане” № 3, Тел.: 0579/7 21 77, 7 24 41

team-member-img
1.7 км от хотела

Старата Мелница

Голямата мелница в Балчик е построена от Анонимното индустриално дружество през 1909г. Проектът и изпълнението му са възложени на германско дружество, което построява в Балчик най-модерно оборудваната мелница на Балканите. Днес мелницата е реконструирана и превърната  в туристически и културно-информационен център с  изложбената част, а на фасадата на Културен център „Мелницата“ се излъчват десет броя 3D кратки рекламни филми, представящи културното наследство на региона.

Прожекциите са всяка вечер в рамките на трите летни месеца, с начало 22.00 часа.

гр. Балчик, ул. „Приморска“, тел. 0035957971087

team-member-img
Храмът

На Великата богиня Майка Кибела

До момента е единственият открит храм на Великата богиня майка Кибела в източната част на Балканския полуостров и най-добре запазеният елинистичен храм в България.

тел: +359/879/ 99 89 40

team-member-img
3 км от хотела

Антична и Средновековна крепост

В средата на VІ в. сл. Хр.  мощно земетресение, последвано от страховито нахлуване на морската стихия по цялото крайбрежие, сполетява града. В резултат на това свлачищните процеси се ускоряват и полисът се срива до основи. Оцелялото население на античния град се премества в новото укрепление. То е разположено върху платото на равнината, северозападно от центъра на Балчик, на около 1 км от морския бряг. Територията на крепостта е близо 150 дка, поради което тя все още не е напълно проучена. Разкрити са част от крепостните стени, портите и отбранителните кули.

Кв. „Хоризонт“, ул. Хаджи Димитър, гр. Балчик, целогодишно. тел. 0579/ 7 10 87

team-member-img
12 км от хотела

Текето „Ак Язълъ баба – Св Атанас``

Текето „Ак Язълъ баба – „най-прочутата мюсюлманска и християнска светиня“ по българските земи в миналото, се намира край село Оброчище. Развилата се двуобредност от местното население в светилището прави възможно почитането му от различни етно-конфесионални групи: мюсюлмани (сунити или шиити) и християни.

Целогодишно, препоръчва се посещение на 2 май;

с. Оброчище, общ. Балчик, тел. 057 972 177

team-member-img
39 км от хотела

Музей ``Старият Добрич``

32 занаятчийски работилници, които представят специфичните за добруджанския регион домашни занаяти (тъкачество, везба, изработка на  накити от мъниста и хлебарство), както и занаяти, осигуряващи основни оръдия и предмети на бита (грънчарство, ковачество, дърворезба, ножарство, сарачество, кожарство, кожухарство, шапкарство и др.). В комплекса могат да се видят още възстановки на стар хан, гостилница и часовникова кула; Теке джамия и характерните за Добрич градски белокаменни чешми.

ул. „Константин Стоилов” 18, гр. Добрич; Тел. 058 602 642
Комплексът е със свободен достъп.

1.2 км от хотела

Археологически музей

1.2 км от хотела

Етнографски музей

2.2 км от хотела

Художествена Галерия

2.3 км от хотела

Взаимно Училище

1.7 км от хотела

Старата Мелница

Храмът

На Великата богиня Майка Кибела

3 км от хотела

Антична и Средновековна крепост

12 км от хотела

Текето „Ак Язълъ баба – Св Атанас``

39 км от хотела

Музей ``Старият Добрич``